Над 10 години качество и традиции

 

„СИА ЕСБ“ ЕООД е проектантско дружество регистрирано през 2011г. в град София. Основната дейност на фирмата е в областта на инвестиционното проектиране, проектно управление, консултантски услуги в сферата на строителството, инвеститорски контрол, оценка на инвестиционни проекти. Предлагаме изготвянето на цялостни проекти за сгради и съоръжения, съгласно изискванията на Наредба 4 за Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

УСЛУГИ

Разгледайте

всички наши услуги

Проекти

Разгледайте

нашите проекти

Контакти

Контакти

Свържете се с нас

Защо да изберете нас?

Гарантирано качество и опит!

Специализирани сме в проектиране на строителни конструкции, като предлагаме гъвкави решения за изграждане на сгради и съоръжения със стоманобетонна, стоманена, дървена или комбинирана носеща конструкция. Екипа ни е съставен от опитни строителни инженери с дългогодишна практика и разнообразни обекти, по които сме работили през последните 12 години. Стремим се към постигане на оптимално отношение между влаганите в конструкцията материали и иновативни конструктивни решения с цел постигане на максимална удовлетвореност на нашите клиенти. Работим съвместно с водещи архитектурни бюра базирани в София, Варна и Добрич.

Свържете се с нас

ОФИСЪТ НИ СЕ НАМИРА В БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗЛАТЕН ЛЕВ 

office@siaesb.bg
ул. „Постоянство“ 67Б, 1111 Гео Милев, София

Т  +359 2 444 12 43
М +359 87 850 74 04
М +359 88 969 74 47

Call Now Button