Нашите услуги

  • Разгледайте всички предлагани от нас услуги
  • Може да се свържете с нас по удобен за вас насчин от бутона долу!

Цялостно проектиране и изготвяне на инвестиционни проекти

Проектиране на строителни конструкции - стоманобетонни, стоманени и дървени

Реконструкция, преустройство и сеизмично осигуряване на съществуващи сгради и съоръжения

Укрепване на строителни изкопи, стабилизиране на земни откоси и проектиране на подпорни стени

Конструктивни становища и оценка на експлоатационна годност на конструкцията

Адаптиране на проектна документация, разработена в чужбина, в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба в Република България и Европейското законодателство

Проектиране на рекламни съоръжения

Изготвяне на производствени чертежи на стоманени конструкции

Авторски надзор

Инвеститорски контрол

Обследване на строителни конструкции

Проектно управление

Свържете се с нас

ОФИСЪТ НИ СЕ НАМИРА В БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗЛАТЕН ЛЕВ 

office@siaesb.bg
ул. „Постоянство“ 67Б, 1111 Гео Милев, София

Т  +359 2 444 12 43
М +359 87 850 74 04
М +359 88 969 74 47

Call Now Button